Zakres usług świadczonych przez Biuro DUET jest bardzo szeroki.

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

         Realizujemy następujące usługi w zakresie księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT i VAT UE,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy Intrastat,
 • rozliczanie eksportu/importu dokumentów SAD,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania,
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT UE.

BARDZO WAŻNE! Biuro DUET ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. Dodatkowo nasza działalność jest ubezpieczona w zakresie OC. Informujemy jednocześnie, że dotychczas nie zaistniała potrzeba skorzystania z tego ubezpieczenia.

         W zakresie usług podatkowych proponujemy przede wszystkim:

 • konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie).

         Wiemy, że w prowadzeniu księgowości niezwykle ważna jest działalność wielotorowa, dlatego też staramy się w ramach prawa i naszych możliwości, pomóc naszym Klientom w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

         Prowadzimy także profesjonalną obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS. Dla naszych stałych Klientów,  jest to usługa dodatkowa. Może być ona prowadzona również niezależnie, jeśli zechcecie Państwo powierzyć nam tylko obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS.

W zakres usług wchodzą:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP oraz innych,
 • ewidencja urlopów,
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników.

Jeśli Twoja Firma potrzebuje profesjonalnej, kompleksowej obsługi finansowo – księgowej, skontaktuj się z nami już dziś. Razem stwórzmy zgrany DUET, który Twojej Firmie zapewni stabilizację i sukces.